1810 c Franz Hegi after J. Wezel - KÖNIGSFELDEN WINDISCH BRUGG Canton Aarau
1810 c Franz Hegi after J. Wezel - KÖNIGSFELDEN WINDISCH BRUGG Canton Aarau

1810 c Franz Hegi after J. Wezel - KÖNIGSFELDEN WINDISCH BRUGG Canton Aarau

€32,00

Franz Hegi after J. Wezel

Gegend von Koenigsfelden, Windisch und Brugg

Copper engraving ca 1810

16 x 11 cm

Vertical folds as issued